top of page

Medžiaga

Suaugusiems
lytiskumo zodynelis ugdymas ivairoves na
Sąvokos, terminai, apibrėžimai 
Metodinės gairės_foto.png
Neretai lytiškumo ugdymo įgyvendinimui trūksta konkrečių metodinių priemonių, tad šios gairės gali padėti ne tik atverti pokalbį su paaugliais(-ėmis), tačiau ir padėti suprasti ką apie kokią temą kalbėti(s) su 5-8 klasių mokiniais(-ėmis), kokius dalykus akcentuoti ir į ką atkreipti dėmesį. Tikimės, kad tai paskatins pedagogus(-ės), švietimo pagalbos specialistes(-us) imtis šios, ne visuomet paprastos temos ir padėti augti sveikiems ir saugiems jauniems žmonėms.
Gidas saugusiems, kaip atsakyti į (ne)patogius paauglių klausimus.png
Kartais išgirdus jauno žmogaus klausimą apie lytiškumą gali kilti įvairių jausmų: pasimetimas, nerimas, o gal ir džiaugsmas, jog manimi pasitiki. Taip pat gali kilti ir paprastas klausimas – o ką atsakyti, kad neperžengčiau ribų, kad suteikčiau reikiamą informaciją, kad sukurčiau erdvę toliau klausti.

Tam, kad į jaunų žmonių klausimus atsakyti būtų paprasčiau  – duodame jums keletą patarimų! Visi šie klausimai yra surinkti 5-8 klasių mokinių užsiėmimų metu arba užduoti mūsų Instagram platformoje. 
Gairės_psl-01.jpg
Lytiškumo ugdymas, visų pirma, yra pokalbis. Tradicinis paskaitų stiliaus informacijos pateikimo metodas ne tik menkai motyvuoja jaunus žmones. Svarbu įvertinti, kad mokiniai, atėję į pokalbį apie lytiškumą, dažnai atsineša savo turimas žinias ir patirtis, todėl svarbu jiems leisti jau turimą informaciją ir patirtį kritiškai įvertinti, papildyti bei pakoreguoti. O tai geriausiai pavyksta padaryti bendraujant ir bendradarbiaujant interaktyviame, į jų pasaulį orientuotame pokalbyje.
Paauglyste ir lytiniai santykiai vedlys

Metodinės rekomendacijos paauglius auginantiems tėčiams, mamoms, globėjams, globėjoms ir ugdantiems pedagogams bei specialistams.

kaip kalbėti(s) ir diskutuoti lyčių temo

Kaip lytiškumo ugdymas prisideda prie lyčių lygybės užtikrinimo visuomenėje.

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams.

Komiksai apie lyciu stereotipus_medziaga mokytojams-1-1.jpg
Ruošiate užsiėmimą lyčių stereotipų tema, tačiau nežinote, kokią užduotį pateikti moksleiviams? Šiame leidinyje rasite neužpildytus komiksus (užduoties lapus), kuriuos galėsite pateikti moksleiviams tam, kad jie patys užpildytų. Leidinyje rasite ir klausimų, skirtų diskusijai skatinti, aptarinėjant moksleivių sukurtus komiksus ir išgyventas situacijas, kuomet buvo susidurta su lyčių stereotipais.
Protmusio klausimai-01.jpg
Užsiėmimo tema – moterų ir vyrų nelygybė pasaulyje. Protmūšio klausimai turi ne tik atsakymus, bet ir platesnius paaiškinimus apie moterų ir vyrų nelygybę pasaulyje. Skirkite laiko jiems aptarti ir diskusijai. Užduokite klausimus moksleiviams: ką manote apie šiuos faktus, ar esate patys pastebėję panašių situacijų, kai moterys ir vyrai vertinami skirtingai, kokios tai situacijos, kaip elgiatės, kai susiduriate su nevienodu vertinimu dėl savo lyties, ir pan.
Metodologija-01.jpg
Mokymai skirti mokyklų bendruomenės nariams. Leidinyje rasite medžiagą, kuri padės didinti mokyklos bendruomenės kompetencijas, siekiant suteikti jai pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti, leis ugdyti supratimą apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu lyties pagrindu bei padės ugdyti dalyvių gebėjimus atpažinti skirtingas smurto dėl lyties formas, analizuojant praktines situacijas, susijusias su mokyklos aplinka.
Lygybes-laboratorija-001.jpg
Smurtas lyties pagrindu mokyklose – opi ir daugiasluoksnė problema, kasmet paliečianti milijonus vaikų, šeimų ir bendruomenių visame pasaulyje. Šio paketo medžiaga buvo parengta mokykloms ir jų bendruomenėms – mokytojoms, mokyklų darbuotojams, administracijai, socialiniams pedagogams, edukatorėms ir kitoms, siekiančioms kurti mokyklą be smurto. Leidinyje pateikta teorinė medžiaga, padėsianti geriau įsigilinti į smurtą lyties pagrindu ir jo kompleksinį pasireiškimą mokyklos aplinkoje, septynių žingsnių schema, leisianti nuosekliai planuoti mokyklos pokyčius, bei metodologijos, kuriomis galėsite naudotis užsiėmimų su moksleiviais metu.
icon 1.jpg

Atmintinė „Ką daryti patyrus seksualinį smurtą?“

Ką daryti patyrus seksualinį smurtą? Kur kreiptis? Kokia eilės tvarka? Kaip atrasti stiprybės? Kaip pasirūpinti savimi ar sau artimu žmogumi? Ką būtina žinoti apie savo teises, sistemą ir būtinus žingsnius, kad kuo greičiau imtume sveikti?

brendimas youtube.png

Kaip pasiruošti brendimui?

Nuotaikingas, nuoširdus ir informatyvus video vaikams, kurie dar tik ruošiasi bręsti arba kurie jau yra brendimo pradžioje. Video kalbamės apie tai, ar brendimui reikia ruoštis. O kaip? Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie savo ir kitų kūnų pokyčius? O ką apie kylančius jausmus ir emocijas? Kaip nesilyginti su kitais ir kaip nesijusti pričiuptam (-ai) brendimo? Galiausiai - kaip puoselėti savivertę bręstant, kuri tokia reikšminga kuriant pilnavertišką savo asmeninį gyvenimą?

delfinukas.png

Išsamus vadovas tėvams ir specialistams, supažindinkime vaikus su Apatinių rūbelių taisykle

Šioje medžiagoje, vaikams pasakojama, kad jų kūnas priklauso tik jiems, kad yra geros ir blogos paslaptys, tinkami ir netinkami prisilietimai. Kartu su vaikais galite paskaityti ir šią knygelę "Kiko ir ranka": https://issuu.com/paramosvaikamscentras/docs/kikobook_245x245mm_web

Screen Shot 2020-05-02 at 11.46.59.png
Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas
Patarimai tėveliams - lytiškumo ugdymas pradinėse klasėse (PDF)
kito_edited.jpg
Pagarbos kitoniškumui ugdymas
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti tėvus ir pedagogus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
Child Activity
Kas svarbiau – jausmai ar drausmė darželyje?
Visi vaikai, kaip ir suaugusieji, patiria daug įvairių emocijų ir jausmų, su kuriais dažnai sunku išbūti tiek suaugusiems, tiek vaikams.
lgbt_edited_edited_edited.png
Mano vaikas LGBT+. Kaip reaguoti?
Informacijos portalas LGBT* jaunimui, juos supantiems žmonėms ir emocinės paramos teikėjams.
patarimai.jpg
Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse
Mokinių lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai yra bendrojo ugdymo turinio dalis, grįsta visuminiu lytiškumo supratimu ir vertybinių nuostatų bei ge-bėjimų ugdymu, teikiant mokslo patvirtintas žinias. Tai kryptingas ir tikslingas ugdymas apie biologinius (kūno), emocinius, socialinius lytiškumo aspektus, juo siekiama prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcio-navimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.
Nk_klasė.jpg
Nepatogaus kino klasė – filmai, padedantys augti
Tai nemokama platforma, skirta formaliam bei neformaliam švietimui. Čia pristatome filmus, padedančius kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis. Skatiname mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint kiną klasėje.
lygus_edited.jpg
Europos visuomenė vis kenčia nuo rasistinio priešiškumo didėjimo ir netolerancijos mažumoms. Daug žmonių valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir vietinėse iniciatyvinėse grupėse visame žemyne dirba, stengdamiesi išspręsti šias problemas. Europos jaunimo kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“, kuri kovoja su rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ir netolerancijos apraiškomis, tikslas – suburti žmones ir kartu galvoti, kaip įveikti įvairias netolerancijos formas.
pozityvas.png
Ši metodika gali būti puiki atrama . Moderuojami pratimai bendraamžių grupei atvers svarbių atradimų duris , padės įsisąmoninti turimą patirtį ir įsijausti į galbūt nepatirtas situacijas, nežinomus socialinius vaidmenis – įgyti naujos patirties ir žinių. Kartais jie suteiks energijos, bus smagūs, o kartais nu-gramzdins į apmąstymus. Tačiau visi jie – prasmingi ir skirti tam, kad rastum savo pilietiškumo kelią, kelią į socialinius pokyčius.
pilietis.jpg
Atviras kodas: pilietis
Vis labiau įsisąmoninama, kad dirbant su jaunimu būtina daugiau dėmesio skirti pilietiniam ugdymui. Šiuolaikinė visuomenė, o ypač jauni žmonės, vis dažniau susiduria su socialine atskirtimi ir didėjančios globalizacijos iššūkiais, todėl svarbu padėti jiems suvokti įvairių požiūrių ir vertybių skirtumus bei parodyti kelius, kaip šiuos skirtumus panaudoti teigiamai.
nematomos patycios.jpg
Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos
Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, vaikai gali gauti nemažai naudingos informacijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų internete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, duome-nų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų.
nehetoreksualumas.jpg
Neheteroseksualumas ir lytis mokykloje
Neheteroseksualios realybės galimybė Lietuvos istorijoje ir tradicijoje jau ilgą laiką ignoruojama ir slopinama įstatymais, o pati tema virto tabu. Tyrimų laukas apie neheteroseksualumą Lietuvoje yra ganėtinai pabiras ir nevientisas, o dėmesys mokykloje esančiai situacijai yra itin skurdus. Ši tema apaugusi politikos ir žiniasklaidos formuojamais stereotipais ir įsitikinimais. Jeigu neheteroseksualumas mokykloje nėra matomas, tai sukelia prieštarą su realybe bei iškelia nemažai fizinių ir psichologinių kliūčių neheteroseksualiems ugdytiniams bei diegia heteronormatyvias realybės pozicijas visoje mokykloje.
patyčios_dėl_orientacijos.jpg
Patyčios dėl seksualinės orientacijos ir lyties Lietuvos mokyklose: patirtis ir apžvalga
2015 balandžio – gegužės mėnesiais Lietuvoje atliktas anketinis tyrimas, ku-rio pagrindinis tikslas – nustatyti bei išanalizuoti patyčių dėl seksualinės orientacijos ir / ar lyties tapatybės mastą Lietuvos mokyklose
psich gaires.jpg
Psichologinės praktikos gairės darbe su LGBTI+
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti pedagogus ir tėvus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
jaunimo centras.jpg
Ką veikti jaunimo centre? Įvairios darbo su jaunimu metodikos
Šis leidinys pateikia specialistams, dirbantiems su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, teorinius principus, metodikas bei praktinius užsiėmimus, kuriuose jie gali taikyti savo kasdieniame darbe.
mokytis iš gatvės.jpg
Mokytis iš gatvės: darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas
Šiuo leidiniu siekiama kurti bendrą supratimą apie tai, kaip darbas su jaunimu gatvėje yra ir galėtų būti įgyvendinamas, bet dar nenorima spręsti(nors aptarinėti nevengiama) apie šios darbo formos tikslus, uždavinius, įgyvendintojus ir visa kita, ko reikia siekiant darbo su jaunimu gatvėje pripažinimo.
lgbt.jpg
Per pastaruosius dešimtmečius LGBT jaunimas tampa vis atviresnis šeimoje, mokyklo-je, visuomenėje. Jaunuoliai vis anksčiau nusprendžia atskleisti savo seksualinę orientaciją ar lyties tapatybę. tai yra svarbus postūmis, rodantis, kad visuomenė keičiasi, tampa atvires-ne „kitokiam“, jaunuoliams vis labiau tampa prieinama ir pozityvi informacija apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę.
Suugusiems
Suaugusiems
lytiskumo zodynelis ugdymas ivairoves na
Sąvokos, terminai, apibrėžimai 
medijų raštingumas.png
Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika, parengta įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“ (2016-3-LT02-KA205-005089) (2016–2019 m.), yra skirta jaunuoliams, dirbantiems su bendraamžiais, pristatanti būdus, kaip kalbėti su draugais kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo temomis. Sutariama, kad šiuolaikiniame technologijų amžiuje kritinis mąstymas būtinas norint būti aktyviu ir sąmoningu žmogumi. Gyvenant medijų tarpininkaujamoje tikrovėje, yra itin svarbu gebėti atskirti vertingą informaciją ir bevertę, patikimą nuo nepatikimos. Tikimasi, kad leidinyje pateikiami metodai bus gera pradžia kritiškai suprasti ir analizuoti medijų pasaulį.
Metodinės gairės_foto.png
Neretai lytiškumo ugdymo įgyvendinimui trūksta konkrečių metodinių priemonių, tad šios gairės gali padėti ne tik atverti pokalbį su paaugliais(-ėmis), tačiau ir padėti suprasti ką apie kokią temą kalbėti(s) su 5-8 klasių mokiniais(-ėmis), kokius dalykus akcentuoti ir į ką atkreipti dėmesį. Tikimės, kad tai paskatins pedagogus(-ės), švietimo pagalbos specialistes(-us) imtis šios, ne visuomet paprastos temos ir padėti augti sveikiems ir saugiems jauniems žmonėms.
Gidas saugusiems, kaip atsakyti į (ne)patogius paauglių klausimus.png
Kartais išgirdus jauno žmogaus klausimą apie lytiškumą gali kilti įvairių jausmų: pasimetimas, nerimas, o gal ir džiaugsmas, jog manimi pasitiki. Taip pat gali kilti ir paprastas klausimas – o ką atsakyti, kad neperžengčiau ribų, kad suteikčiau reikiamą informaciją, kad sukurčiau erdvę toliau klausti.

Tam, kad į jaunų žmonių klausimus atsakyti būtų paprasčiau  – duodame jums keletą patarimų! Visi šie klausimai yra surinkti 5-8 klasių mokinių užsiėmimų metu arba užduoti mūsų Instagram platformoje. 
Gairės_psl-01.jpg
Lytiškumo ugdymas, visų pirma, yra pokalbis. Tradicinis paskaitų stiliaus informacijos pateikimo metodas ne tik menkai motyvuoja jaunus žmones. Svarbu įvertinti, kad mokiniai, atėję į pokalbį apie lytiškumą, dažnai atsineša savo turimas žinias ir patirtis, todėl svarbu jiems leisti jau turimą informaciją ir patirtį kritiškai įvertinti, papildyti bei pakoreguoti. O tai geriausiai pavyksta padaryti bendraujant ir bendradarbiaujant interaktyviame, į jų pasaulį orientuotame pokalbyje.
Paauglyste ir lytiniai santykiai vedlys

Metodinės rekomendacijos paauglius auginantiems tėčiams, mamoms, globėjams, globėjoms ir ugdantiems pedagogams bei specialistams.

kaip kalbėti(s) ir diskutuoti lyčių temo

Kaip lytiškumo ugdymas prisideda prie lyčių lygybės užtikrinimo visuomenėje.

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams.

Komiksai apie lyciu stereotipus_medziaga mokytojams-1-1.jpg
Ruošiate užsiėmimą lyčių stereotipų tema, tačiau nežinote, kokią užduotį pateikti moksleiviams? Šiame leidinyje rasite neužpildytus komiksus (užduoties lapus), kuriuos galėsite pateikti moksleiviams tam, kad jie patys užpildytų. Leidinyje rasite ir klausimų, skirtų diskusijai skatinti, aptarinėjant moksleivių sukurtus komiksus ir išgyventas situacijas, kuomet buvo susidurta su lyčių stereotipais.
Metodologija-01.jpg
Mokymai skirti mokyklų bendruomenės nariams. Leidinyje rasite medžiagą, kuri padės didinti mokyklos bendruomenės kompetencijas, siekiant suteikti jai pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti, leis ugdyti supratimą apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu lyties pagrindu bei padės ugdyti dalyvių gebėjimus atpažinti skirtingas smurto dėl lyties formas, analizuojant praktines situacijas, susijusias su mokyklos aplinka.
Lygybes-laboratorija-001.jpg
Smurtas lyties pagrindu mokyklose – opi ir daugiasluoksnė problema, kasmet paliečianti milijonus vaikų, šeimų ir bendruomenių visame pasaulyje. Šio paketo medžiaga buvo parengta mokykloms ir jų bendruomenėms – mokytojoms, mokyklų darbuotojams, administracijai, socialiniams pedagogams, edukatorėms ir kitoms, siekiančioms kurti mokyklą be smurto. Leidinyje pateikta teorinė medžiaga, padėsianti geriau įsigilinti į smurtą lyties pagrindu ir jo kompleksinį pasireiškimą mokyklos aplinkoje, septynių žingsnių schema, leisianti nuosekliai planuoti mokyklos pokyčius, bei metodologijos, kuriomis galėsite naudotis užsiėmimų su moksleiviais metu.
icon 1.jpg

Atmintinė „Ką daryti patyrus seksualinį smurtą?“

Ką daryti patyrus seksualinį smurtą? Kur kreiptis? Kokia eilės tvarka? Kaip atrasti stiprybės? Kaip pasirūpinti savimi ar sau artimu žmogumi? Ką būtina žinoti apie savo teises, sistemą ir būtinus žingsnius, kad kuo greičiau imtume sveikti?

brendimas youtube.png

Kaip pasiruošti brendimui?

Nuotaikingas, nuoširdus ir informatyvus video vaikams, kurie dar tik ruošiasi bręsti arba kurie jau yra brendimo pradžioje. Video kalbamės apie tai, ar brendimui reikia ruoštis. O kaip? Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie savo ir kitų kūnų pokyčius? O ką apie kylančius jausmus ir emocijas? Kaip nesilyginti su kitais ir kaip nesijusti pričiuptam (-ai) brendimo? Galiausiai - kaip puoselėti savivertę bręstant, kuri tokia reikšminga kuriant pilnavertišką savo asmeninį gyvenimą?

delfinukas.png

Išsamus vadovas tėvams ir specialistams, supažindinkime vaikus su Apatinių rūbelių taisykle

Šioje medžiagoje, vaikams pasakojama, kad jų kūnas priklauso tik jiems, kad yra geros ir blogos paslaptys, tinkami ir netinkami prisilietimai. Kartu su vaikais galite paskaityti ir šią knygelę "Kiko ir ranka": https://issuu.com/paramosvaikamscentras/docs/kikobook_245x245mm_web

Screen Shot 2020-05-02 at 11.46.59.png
Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas
Patarimai tėveliams - lytiškumo ugdymas pradinėse klasėse (PDF)
kito_edited.jpg
Pagarbos kitoniškumui ugdymas
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti tėvus ir pedagogus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
Child Activity
Kas svarbiau – jausmai ar drausmė darželyje?
Visi vaikai, kaip ir suaugusieji, patiria daug įvairių emocijų ir jausmų, su kuriais dažnai sunku išbūti tiek suaugusiems, tiek vaikams.
lgbt_edited_edited_edited.png
Mano vaikas LGBT+. Kaip reaguoti?
Informacijos portalas LGBT* jaunimui, juos supantiems žmonėms ir emocinės paramos teikėjams.
patarimai.jpg
Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse
Mokinių lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai yra bendrojo ugdymo turinio dalis, grįsta visuminiu lytiškumo supratimu ir vertybinių nuostatų bei ge-bėjimų ugdymu, teikiant mokslo patvirtintas žinias. Tai kryptingas ir tikslingas ugdymas apie biologinius (kūno), emocinius, socialinius lytiškumo aspektus, juo siekiama prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcio-navimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.
Nk_klasė.jpg
Nepatogaus kino klasė – filmai, padedantys augti
Tai nemokama platforma, skirta formaliam bei neformaliam švietimui. Čia pristatome filmus, padedančius kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis. Skatiname mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint kiną klasėje.
lygus_edited.jpg
Europos visuomenė vis kenčia nuo rasistinio priešiškumo didėjimo ir netolerancijos mažumoms. Daug žmonių valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir vietinėse iniciatyvinėse grupėse visame žemyne dirba, stengdamiesi išspręsti šias problemas. Europos jaunimo kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“, kuri kovoja su rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ir netolerancijos apraiškomis, tikslas – suburti žmones ir kartu galvoti, kaip įveikti įvairias netolerancijos formas.
pozityvas.png
Ši metodika gali būti puiki atrama . Moderuojami pratimai bendraamžių grupei atvers svarbių atradimų duris , padės įsisąmoninti turimą patirtį ir įsijausti į galbūt nepatirtas situacijas, nežinomus socialinius vaidmenis – įgyti naujos patirties ir žinių. Kartais jie suteiks energijos, bus smagūs, o kartais nu-gramzdins į apmąstymus. Tačiau visi jie – prasmingi ir skirti tam, kad rastum savo pilietiškumo kelią, kelią į socialinius pokyčius.
pilietis.jpg
Atviras kodas: pilietis
Vis labiau įsisąmoninama, kad dirbant su jaunimu būtina daugiau dėmesio skirti pilietiniam ugdymui. Šiuolaikinė visuomenė, o ypač jauni žmonės, vis dažniau susiduria su socialine atskirtimi ir didėjančios globalizacijos iššūkiais, todėl svarbu padėti jiems suvokti įvairių požiūrių ir vertybių skirtumus bei parodyti kelius, kaip šiuos skirtumus panaudoti teigiamai.
nematomos patycios.jpg
Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos
Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, vaikai gali gauti nemažai naudingos informacijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų internete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, duome-nų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų.
nehetoreksualumas.jpg
Neheteroseksualumas ir lytis mokykloje
Neheteroseksualios realybės galimybė Lietuvos istorijoje ir tradicijoje jau ilgą laiką ignoruojama ir slopinama įstatymais, o pati tema virto tabu. Tyrimų laukas apie neheteroseksualumą Lietuvoje yra ganėtinai pabiras ir nevientisas, o dėmesys mokykloje esančiai situacijai yra itin skurdus. Ši tema apaugusi politikos ir žiniasklaidos formuojamais stereotipais ir įsitikinimais. Jeigu neheteroseksualumas mokykloje nėra matomas, tai sukelia prieštarą su realybe bei iškelia nemažai fizinių ir psichologinių kliūčių neheteroseksualiems ugdytiniams bei diegia heteronormatyvias realybės pozicijas visoje mokykloje.
patyčios_dėl_orientacijos.jpg
Patyčios dėl seksualinės orientacijos ir lyties Lietuvos mokyklose: patirtis ir apžvalga
2015 balandžio – gegužės mėnesiais Lietuvoje atliktas anketinis tyrimas, ku-rio pagrindinis tikslas – nustatyti bei išanalizuoti patyčių dėl seksualinės orientacijos ir / ar lyties tapatybės mastą Lietuvos mokyklose
psich gaires.jpg
Psichologinės praktikos gairės darbe su LGBTI+
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti pedagogus ir tėvus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
jaunimo centras.jpg
Ką veikti jaunimo centre? Įvairios darbo su jaunimu metodikos
Šis leidinys pateikia specialistams, dirbantiems su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, teorinius principus, metodikas bei praktinius užsiėmimus, kuriuose jie gali taikyti savo kasdieniame darbe.
mokytis iš gatvės.jpg
Mokytis iš gatvės: darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas
Šiuo leidiniu siekiama kurti bendrą supratimą apie tai, kaip darbas su jaunimu gatvėje yra ir galėtų būti įgyvendinamas, bet dar nenorima spręsti(nors aptarinėti nevengiama) apie šios darbo formos tikslus, uždavinius, įgyvendintojus ir visa kita, ko reikia siekiant darbo su jaunimu gatvėje pripažinimo.
lgbt.jpg
Per pastaruosius dešimtmečius LGBT jaunimas tampa vis atviresnis šeimoje, mokyklo-je, visuomenėje. Jaunuoliai vis anksčiau nusprendžia atskleisti savo seksualinę orientaciją ar lyties tapatybę. tai yra svarbus postūmis, rodantis, kad visuomenė keičiasi, tampa atvires-ne „kitokiam“, jaunuoliams vis labiau tampa prieinama ir pozityvi informacija apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę.
Jaunimui
Jaunimui
icon 3.jpg

Atmintinė „Ką daryti patyrus seksualinį smurtą?“

Ką daryti patyrus seksualinį smurtą? Kur kreiptis? Kokia eilės tvarka? Kaip atrasti stiprybės? Kaip pasirūpinti savimi ar sau artimu žmogumi? Ką būtina žinoti apie savo teises, sistemą ir būtinus žingsnius, kad kuo greičiau imtume sveikti?

brendimas youtube.png

Kaip pasiruošti brendimui?

Nuotaikingas, nuoširdus ir informatyvus video vaikams, kurie dar tik ruošiasi bręsti arba kurie jau yra brendimo pradžioje. Video kalbamės apie tai, ar brendimui reikia ruoštis. O kaip? Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie savo ir kitų kūnų pokyčius? O ką apie kylančius jausmus ir emocijas? Kaip nesilyginti su kitais ir kaip nesijusti pričiuptam (-ai) brendimo? Galiausiai - kaip puoselėti savivertę bręstant, kuri tokia reikšminga kuriant pilnavertišką savo asmeninį gyvenimą?

pozityvas.png
Ši metodika gali būti puiki atrama . Moderuojami pratimai bendraamžių grupei atvers svarbių atradimų duris , padės įsisąmoninti turimą patirtį ir įsijausti į galbūt nepatirtas situacijas, nežinomus socialinius vaidmenis – įgyti naujos patirties ir žinių. Kartais jie suteiks energijos, bus smagūs, o kartais nu-gramzdins į apmąstymus. Tačiau visi jie – prasmingi ir skirti tam, kad rastum savo pilietiškumo kelią, kelią į socialinius pokyčius.
bottom of page