top of page

Apie projektą:

Visuminio, žmogaus teisėmis ir mokslu grįsto, amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo (toliau – lytiškumo ugdymo) įgyvendinimas Lietuvoje vis dar yra didelė švietimo sistemos spraga. Nors per pastaruosius metus lytiškumo ugdymo temos Lietuvoje tapo vis labiau matomos, o vis didesnė visuomenės dalis įsitraukia į debatus, susijusius su įvairiais lytiškumo aspektais, tačiau sistemingumo diskusijose ir realių sprendimų vis tiek trūksta.

 

Šio projekto pamatinė ašis– tikslingai kreipiant visą dėmesį būtent į ugdytojų nuostatas, gebėjimus ir kompetencijas formuoti palankią aplinką sistemingam ir tinkamam lytiškumo ugdymo diegimui į šalies švietimo sistemą.

 

Projekto tikslas: užtikrinti kokybišką lytiškumo ugdymo, kaip patyčių, smurto lyties pagrindu, LGBTI+ asmenų diskriminavimo prevencijos įrankio, įgyvendinimą dviejų Lietuvos savivaldybių (Vilniaus ir Marijampolės) formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Pasitelkiant sukurtą lytiškumo ugdymo modulį bei Gyvenimo įgūdžių programą, didinti kokybiško, žmogaus teisių principais paremto lytiškumo ugdymo įgyvendinimo prieinamumą Lietuvoje, užtikrinantį saugios ir sveikos mokinio(–ės) asmenybės vystymąsi.

  2. Įgalinti (ne)formalaus ugdymo atstovus (–es) kokybiškai įgyvendinti mokslu grįstą, žmogaus teisių principais paremtą lytiškumo ugdymą.

 

Planuojamos pagrindinės projekto veiklos: atviri diskusijų vakarai, tęstiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai (ne)formalaus ugdymo įstaigų atstovams(-ėms), metodinių priemonių kūrimas (filmukai, metodinės gairės, plakatai), mobilios intaliacijos lytiškumo klausimais parengimas ir pristatymas, konferencijos lytiškumo klausimais organizavimas.

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvergijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Projekto trukmė: 2022m. gegužės 26 d. iki 2023m. lapkričio 25 d.

Gautas finansavimas: 88 508,60 Eur

Ką nuveikėme?

2022 m.

gegužė

2024 m.

vasaris

METODINĖS GAIRĖS IR LEIDINYS JAUNIEMS ŽMONĖMS!

Viršelis_2.png
Viršelis.png

MOKYMAI SPECIALISTAMS(-ĖMS)

Intensyviai vyksta specialisčių(-tų) mokymai ,,Įrankių dėžė – įgūdžių kalbėjimui lytiškumo temomis ugdymas”. Mokymai vyksta Vilniuje (2 grupės) bei Marijampolėje (2 grupės). Šiuo metu esame bebaigiančios antrą susitikimų ciklą ir jau spėjome apkalbėti tiek apie vaikų psichoseksualinę raidą, tiek apie paauglsytėje esančius iššūkius, brendimą bei kūno vaizdą! Mokymai vyksta interaktyviai, naudojant neformalaus ugdymo metodus, bei pasitelkiant grupę, kaip resursą mokymuisi.
Už namus mokymams dėkojame ,,Žalianamis - atviras jaunimo centras" bei mūsų partneriams projekte ,,Įrankių dėžė” – Visuomenės ir verslo plėtros institutas

IMG_20230210_122906.jpg
IMG_20230210_142336.jpg
IMG_20230213_110222.jpg
IMG_20230228_153103.jpg
IMG_20230228_111107.jpg
IMG_20230228_105830.jpg
IMG_20230213_142159.jpg
IMG_20230303_110652.jpg
IMG_20230228_105836.jpg
IMG_20230207_121401.jpg
IMG_20230307_123358.jpg
IMG_20230303_124523.jpg
338983659_756003892768770_860724897447465980_n.jpg
IMG_20230403_104608.jpg
339353657_228345739868731_2252214021611351948_n.jpg
338903881_1271639406769488_8127670905165111447_n.jpg
339392954_1276812849580992_4649003798710914808_n.jpg
IMG_20230328_141342.jpg
IMG_20230403_130654.jpg

SKAITYMUI

F9D7B19D-6750-4843-A749-D21AB5E6EF15a.jpeg
35F45B54-2B2F-4EB6-B4AD-C847F04C9226a.jpeg
F9D7B19D-6750-4843-A749-D21AB5E6EF15a.jpeg

ĮRANKIAI NAUDOJIMUI!

Stengiamės užtikrinti, jog turėtumėte kuo daugiau įvairių įrankių kalbėtis apie lytiškumo ugdymą, tad rengsime plakatų ciklą. Plakatus galite laisvai atsisiųsti, atsispausdinti ir naudoti mokykloje, jaunimo centre ar erdvėje ir kitur. Plakatų autorė - Anna Pavlova (Anna Pencil Mood) ir Pata.

2.2.2 vertingas as.png
2.2.2 grazi us.png
2.2.2 Svarbus svarbi.png
2.2.2 balsas yra svarbus.png
2.2.2 pakankama as.png
2.2.2 Linija.jpg
2.2.2 Verkti yra vyriška.JPG
2.2.2 Sveiki santykiai.jpg
Mano kūnas - mano tvirtovė
Saugi vieta pokalbiams.jpg
2.2.2 Negėda.jpg
Paplūdimio kūnas.jpg
LPI.jpg
Tavokunasvertingas
2.2.2 Rūpintis savimi nėra gėda.jpg

ĮVAIRŪS RENGINIAI

395217711_339520145392437_8191351081924868620_n.jpg

Konferencija (Ne)patogiai apie žmogaus teises - tai puiki galimybė išgirsti savo sričių ekspertų pranešimus ar sudalyvauti lyčių lygybės darbe su jaunimu tyrimo pristatyme, o gal tiesiog užsimegzti naujoms pažintims.

396484681_342720568405728_2113043886148231792_n.jpg
360093651_255736553835696_7010401641087053667_n.jpg
366034217_762044675929602_1124924331110778541_n.jpg
398055795_342720528405732_4796181062195000281_n.jpg
396555355_342720605072391_4681520016399394424_n.jpg

Rugpjūčio 12 d. yra diena, kai Marijampolės jaunimas susitinka vienoje vietoje ir „Pasileidžiam plaukus”! Festivalyje laukia diena kupina veiksmo, renginių, diskusijų, koncertų ir susitikimų!

366073422_762044589262944_126418598856815746_n.jpg
368268997_762044592596277_3708806286565665059_n.jpg

Gruodžio 6 d. Marijampolėje, Visuomenės ir verslo plėtros institute vyko diskusija su jaunais žmonėmis apie lytiškumo ugdymą jų gyvenime, svarbias, tačiau pamirštamas temas, bei ką jie patys/pačios gali padaryti, kad aplinka būtų priimanti ir įtrauki.

316898739_553736863226060_8132662241600931877_n.jpg

AKREDITUOTA PROGRAMA!

Mūsų parengta (ne)formalaus ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa - akredituota (akreditacijos Nr.:IVP-11-2022-34)!
 

Ką tai reiškia? Ogi tai, jog greitu metu pakviesime jus į tęstinius mokymus lytiškumo temomis. Mokymai vyks Vilniuje ir Marijampolėje, vietų skaičius ribotas, tad sekite naujienas ir nepraleiskite progos saugioje aplinkoje nagrinėti svarbias temas.

,,Įrankių dėžė“ – įgūdžių kalbėjimui lytiškumo temomis ugdymas.png
bottom of page