top of page

Apie projektą:

Visuminio, žmogaus teisėmis ir mokslu grįsto, amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo (toliau – lytiškumo ugdymo) įgyvendinimas Lietuvoje vis dar yra didelė švietimo sistemos spraga. Nors per pastaruosius metus lytiškumo ugdymo temos Lietuvoje tapo vis labiau matomos, o vis didesnė visuomenės dalis įsitraukia į debatus, susijusius su įvairiais lytiškumo aspektais, tačiau sistemingumo diskusijose ir realių sprendimų vis tiek trūksta.

 

Šio projekto pamatinė ašis– tikslingai kreipiant visą dėmesį būtent į ugdytojų nuostatas, gebėjimus ir kompetencijas formuoti palankią aplinką sistemingam ir tinkamam lytiškumo ugdymo diegimui į šalies švietimo sistemą.

 

Projekto tikslas: užtikrinti kokybišką lytiškumo ugdymo, kaip patyčių, smurto lyties pagrindu, LGBTI+ asmenų diskriminavimo prevencijos įrankio, įgyvendinimą dviejų Lietuvos savivaldybių (Vilniaus ir Marijampolės) formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Pasitelkiant sukurtą lytiškumo ugdymo modulį bei Gyvenimo įgūdžių programą, didinti kokybiško, žmogaus teisių principais paremto lytiškumo ugdymo įgyvendinimo prieinamumą Lietuvoje, užtikrinantį saugios ir sveikos mokinio(–ės) asmenybės vystymąsi.

  2. Įgalinti (ne)formalaus ugdymo atstovus (–es) kokybiškai įgyvendinti mokslu grįstą, žmogaus teisių principais paremtą lytiškumo ugdymą.

 

Planuojamos pagrindinės projekto veiklos: atviri diskusijų vakarai, tęstiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai (ne)formalaus ugdymo įstaigų atstovams(-ėms), metodinių priemonių kūrimas (filmukai, metodinės gairės, plakatai), mobilios intaliacijos lytiškumo klausimais parengimas ir pristatymas, konferencijos lytiškumo klausimais organizavimas.

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

Projekto trukmė: 2022 m. birželio – 2023 metų lapkričio mėnesiai.

Ką nuveikėme?

2022 m.

birželis

2023 m.

sausis

Gruodžio 6 d. Marijampolėje, Visuomenės ir verslo plėtros institute vyko diskusija su jaunais žmonėmis apie lytiškumo ugdymą jų gyvenime, svarbias, tačiau pamirštamas temas, bei ką jie patys/pačios gali padaryti, kad aplinka būtų priimanti ir įtrauki.

Šioje diskusijoje kartu su jaunais žmonėmis kalbėjomės apie lytiškumo ugdymo temas ir tai, kaip jie ir jos su jomis susiduria. Taip pat - apie tai, kokių temų jauniems žmonėms trūksta artimoje aplinkoje, apie ką norėtų pasikalbėti ir koku būdu galėtų tai daryti. Aptarėme kūno vaizdo ir jo priėmimo temas, patyčių paplitimą mokyklose ir jaunų žmonių atsakomybę šviesti bendraamžius.

Vienas iš pagrindinių susitikimo ,,skaudulių" buvo įvardinta tai, jog nors norėtų su suaugusiais diskutuoti svarbiomis temomis, tačiau į savo artimuosius (tėvus, globėjus) greičiausiai jauni žmonės nesikreiptų, kadangi jaučia, kad tėvai ir globėjai jų nesuprastų ir neatlieptų poreikių. Tai davė paskatą labiau tyrinėti šį faktorių ir ieškoti būdų, kaip sujungti suaugusių patirtį bei jaunų žmonių poreikius.

316898739_553736863226060_8132662241600931877_n.jpg

AKREDITUOTA PROGRAMA!

Mūsų parengta (ne)formalaus ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa - akredituota (akreditacijos Nr.:IVP-11-2022-34)!
 

Ką tai reiškia? Ogi tai, jog greitu metu pakviesime jus į tęstinius mokymus lytiškumo temomis. Mokymai vyks Vilniuje ir Marijampolėje, vietų skaičius ribotas, tad sekite naujienas ir nepraleiskite progos saugioje aplinkoje nagrinėti svarbias temas.

,,Įrankių dėžė“ – įgūdžių kalbėjimui lytiškumo temomis ugdymas.png
bottom of page