Lytiškumo akademija ugdymas mokymai.png

Apie projektą:

Kodėl? Daugelyje mokyklų lytiškumo ugdymas vis dar neužima reikšmingos vietos. Sėkmingam SLURŠ* programos įgyvendinimui nepakanka priemonių ir metodinės medžiagos, specialistams trūksta gilesnių žinių bei įgūdžių. Verta atsižvelgti, jog patys moksleiviai išsako poreikį gauti mokslu grįstą lytiškumo ugdymą – jiems trūksta patikimos informacijos, saugios erdvės diskusijoms, pokalbiams be gėdinimo ir kaltinimo.

​Kada? 2021 - 2022 m. vykdysime projektą „Lytiškumo akademija", kurio metu užtikrinsime  lytiškumo ugdymo prieinamumą moksleiviams 9 Lietuvos savivaldybėse bei didinsime tėvų, pedagogų ir kitų švietimo specialistų lytinį raštingumą.

Ko siekiame? Projekto tikslas yra kurti lytiškai raštingą visuomenę. Pradedant nuo savęs. :)

Kaip sieksime pokyčių? Kartu su projekto partneriais Lietuvos žmogaus teisių centru didinsime visuomenės suvokimą apie lytiškumo ugdymo turinį bei jo užtikrinimo svarbą, plėsime specialistų žinias apie reprodukcines teises bei aktyviai diskutuosime apie lytiškumo  ugdymą kaip patyčių, smurto lyties pagrindu prevencijos įrankį.

 

*SLURŠ - Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa, kurią patvrtino LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projektas „Lytiškumo akademija“ K1-O3-PK-V-305 finansuojamas 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikiančio EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti. https://eeagrants.org/.

 

Ką jau nuveikėme?

2021 m.

sausis

2021 m.

lapkritis

Lytiškumo ugdymo užsiėmimai moksleiviams/ėms

121
1442

Dalyvių skaičius:

Lytiškumo ugdymo seminarai tėvams ir pedagogams

14
286

Dalyvių skaičius:

Seminarai švietimo pagalbos specialistams/ėms

8
118

Dalyvių skaičius:

LRT “10-12”

Apie reprodukcines teises ir lytinį raštingumą

LRT “10-12”

Apie pokalbius lytinių santykių tema

Radijo laidos:
radija1.PNG
radija2.PNG
Televizijos laidos:

LRT “Įdomiosios pamokos”

Apie meilę, sveikus, toksiškus santykius, pagarba ir lygiavertiškumu grįstą draugystę

LRT „Įdomiosios pamokos“ apie meilę ir L

LRT “Įdomiosios pamokos”

Apie LGBT istoriją, priėmimą, toleranciją ir tai, kur gauti pagalbos

LRT „Įdomiosios pamokos“ apie meilę ir L
Edukaciniai video filmukai:

Ankstyvasis lytiškumo ugdymas

Kaip pasiruošti brendimui?

Straipsniai: