top of page
Lytiškumo akademija ugdymas mokymai.png

Apie projektą:

Kodėl? Daugelyje mokyklų lytiškumo ugdymas vis dar neužima reikšmingos vietos. Sėkmingam SLURŠ* programos įgyvendinimui nepakanka priemonių ir metodinės medžiagos, specialistams trūksta gilesnių žinių bei įgūdžių. Verta atsižvelgti, jog patys moksleiviai išsako poreikį gauti mokslu grįstą lytiškumo ugdymą – jiems trūksta patikimos informacijos, saugios erdvės diskusijoms, pokalbiams be gėdinimo ir kaltinimo.

​Kada? 2021 - 2022 m. vykdysime projektą „Lytiškumo akademija", kurio metu užtikrinsime  lytiškumo ugdymo prieinamumą moksleiviams 9 Lietuvos savivaldybėse bei didinsime tėvų, pedagogų ir kitų švietimo specialistų lytinį raštingumą.

Ko siekiame? Projekto tikslas yra kurti lytiškai raštingą visuomenę. Pradedant nuo savęs. :)

Kaip sieksime pokyčių? Kartu su projekto partneriais Lietuvos žmogaus teisių centru didinsime visuomenės suvokimą apie lytiškumo ugdymo turinį bei jo užtikrinimo svarbą, plėsime specialistų žinias apie reprodukcines teises bei aktyviai diskutuosime apie lytiškumo  ugdymą kaip patyčių, smurto lyties pagrindu prevencijos įrankį.

 

*SLURŠ - Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa, kurią patvrtino LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projektas „Lytiškumo akademija“ K1-O3-PK-V-305 finansuojamas 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikiančio EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti. https://eeagrants.org/.

Ką nuveikėme?

2021 m.

spalis

2022 m.

balandis

Lytiškumo ugdymo užsiėmimai moksleiviams/ėms

152
1809

Dalyvių skaičius:

Lytiškumo ugdymo seminarai tėvams ir pedagogams

20
347

Dalyvių skaičius:

Seminarai švietimo pagalbos specialistams/ėms

10
168

Dalyvių skaičius:

Susitikimai

Vilniaus miesto Jaunimo
reikalų taryba ir / ar jos nariais

Jaunimo organizacijomis,
veikiančiomis Vilniaus mieste

Vilniaus miesto
savivaldybės atstovais

4

2

2

Konferencija
,,Lytiškumo ugdymo vizija"

Konferencijos paveikslėliai Youtubui eventui.png
Radijo laidos, internetinės laidos:

LRT “10-12”

Apie reprodukcines teises ir lytinį raštingumą

radija1.PNG

Saugios ir sveikos asmenybės ugdymas

saugios ir sveikos.png

Saugios ir sveikos asmenybės ugdymas

lytiškumas.png

LRT “10-12”

Apie pokalbius lytinių santykių tema

radija2.PNG

Įtrauki, priimanti ir saugi aplinka:

Ką galime dėl to padaryti?

įtrauki aplinka.png

Ieškau atsakymų: lytiškumo ugdymas

lytiškumas2.png
Televizijos laidos:

LRT “Įdomiosios pamokos”

Apie meilę, sveikus, toksiškus santykius, pagarba ir lygiavertiškumu grįstą draugystę

LRT „Įdomiosios pamokos“ apie meilę ir L

LRT “Įdomiosios pamokos”

Apie LGBT istoriją, priėmimą, toleranciją ir tai, kur gauti pagalbos

LRT „Įdomiosios pamokos“ apie meilę ir L
Edukaciniai video filmukai:

Kas yra sutikimas?

Ankstyvasis lytiškumo ugdymas

Kaip pasiruošti brendimui?

Straipsniai:

bottom of page