top of page
header.png

Apie projektą:

Kodėl? Skirdami dėmesio Vilniaus miesto mokyklos bendruomenei, užtikrinsime didesnį kokybiško lytiškumo ugdymo prieinamumą bei įgalinsime bendruomenę ir projektui pasibaigus, pritaikyti įgytas žinias, ugdydami paauglius(-es), o patys paaugliai (-ės) atviriau ir drąsiau kalbėsis jiems aktualiomis lytiškumo temomis.

​Kada? 2021 metų gegužės - gruodžio mėnesiais vykdome projektą „Lytiškumo ugdymas – saugios ir sveikos asmenybės ugdymas“, kurio metu yra parengtas lytiškumo ugdymo modulis 5-8 klasėms, jo pagalba vedami užsiėmimai paaugliams, mokymai pedagogams, švietimo pagalbos specialistams bei teikiamos konsultacijos tėvams, bei sukurtas leidinys pedagogams ir tėvams apie tai, kaip atsakyti į nepatogius paauglių klausimus.

Ko siekiame? Parodyti, jog tik kartu su bendruomene įgyvendinant tęstinį lytiškumo ugdymą galima tikėtis realaus pokyčio, susijusio su emocinio raštingumo, pagarbos ir bendradarbiavimo didinimu bei giluminiu temos suvokimu.

Kaip sieksime pokyčių? Įgyvendindami sukurtą lytiškumo modulį vienoje Vilniaus miesto mokykloje, sieksime, jog teigiama patirtis būtų kuriama įtraukiant visą mokyklos bendruomenę - tiek moksleivius, tiek jų tėvus bei pedagogus.

Projektas „Lytiškumo ugdymas – saugios ir sveikos asmenybės ugdymas“ finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės, sprendimu Nr. 1-961 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąrašo tvirtinimo“

bottom of page