top of page

Projektai

342528897_1288290405397386_2352340935085949756_n.jpg

Projekto tikslas – spręsti lyčių stereotipų paplitimą ir iš jų kylančias problemas tarp Lietuvos jaunimo, bendradarbiaujant su jaunimu ir kokybiškai ugdant tiesiogiai su jais dirbančių specialistų – pedagogų ir savivaldybių darbuotojų – kompetencijas, kurie dalyvauja formuojant su jaunimu susijusią politiką nacionaliniu ir vietos lygiu.

288997057_1217939432342261_847353126180061892_n.png

Projekto paskirtis - vykdyti jaunimo ir suaugusiųjų švietimą apie smurto artimoje aplinkoje problematiką, lyčių lygybės svarbą bei kurti įrankius, skirtus plėtoti sveikus ir lygiaverčius santykius bei supažindinti su jais.

fb postui_lytiškumo akademija(2).png

Projekto tikslas - didinti visuomenės žinias apie reprodukcines teises bei plėsti suvokimą apie lytiškumo ugdymo įgyvendinimo svarbą, skatinti įvairių bendruomenių atstovus kritiškai vertinti lyčių stereotipus bei didinti jų sąmoningumą apie lytiškumo ugdymą kaip prevencijos priemonę.

Šio projekto pamatinė ašis– tikslingai kreipiant visą dėmesį būtent į ugdytojų nuostatas, gebėjimus ir kompetencijas formuoti palankią aplinką sistemingam ir tinkamam lytiškumo ugdymo diegimui į šalies švietimo sistemą.

FB post-Lyt,kuprinė .png

Sukūrus ir pasitelkus didaktinę priemonę „Lytiškumo kuprinė“, įgalinti ir mokinius, ir mokytojus palankioje ugdymosi aplinkoje, orientuotoje į aktyvų mokinių įsitraukimą (jaučiantis saugiai, patogiai temoje, nepatiriant gėdos jausmų) vystyti lytinį raštingumą, kuris užtikrina lytinės sveikatos puoselėjimo gebėjimus

lytiškumo ugdymas - asmenybės ugdymas.png

Šio projekto metu siekiame parodyti, jog tik kartu su bendruomene įgyvendinant tęstinį lytiškumo ugdymą galima tikėtis realaus pokyčio, susijusio su emocinio raštingumo, pagarbos ir bendradarbiavimo didinimu bei giluminiu temos suvokimu.

bottom of page