top of page

Apie projektą:

,,Įvairovės ir edukacijos namai" yra partneriai Lietuvos žmogaus teisių centro rengiamame projekte „Youth forEquality: Building Resilience Against Gender Stereotypes among Youth in Lithuania“ (liet. Jaunimasuž lygybę: Lietuvos jaunimo atsparumo lyčių stereotipams stiprinimas). Kartu bendradarbiaujame su Renkuosi mokyti bei Nacionaline Jaunimo Reikalų koordinatorių asociacija.

 

Projekto tikslas – spręsti lyčių stereotipų paplitimą ir iš jų kylančias problemas tarp Lietuvos
jaunimo, bendradarbiaujant su jaunimu ir kokybiškai ugdant tiesiogiai su jais dirbančių specialistų –
pedagogų ir savivaldybių darbuotojų – kompetencijas, kurie dalyvauja formuojant su jaunimu
susijusią politiką nacionaliniu ir vietos lygiu.


Projekto uždaviniai:
1) Tobulinti pedagogų ir savivaldybių atstovų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus identifikuoti,
reflektuoti ir kovoti su lyčių stereotipais, taip pat įgalinti juos panaudoti šiuos gebėjimus
kasdieniame darbe naudojant dokumentinį kiną.
2) Ugdyti Lietuvos jaunimo atsparumą lyčių stereotipams ir jų daromam poveikiui;
3) Didinti visuomenės informuotumą apie lyčių stereotipus ir jų poveikį kasdieniame gyvenime,
ypač jaunimo tarpe, siekiant ilgalaikės smurto dėl lyties prevencijos ir lyčių lygybės.


Pagrindinės veiklos:
- Mokymai edukatoriams bei savivaldybėms;
- Nepatogaus kino klasės platformos plėtra ir mokymosi veiklų stiprinimas;
- Įtraukūs užsiėmimai jaunimui;
- Diskurso analizė, skirta identifikuoti paplitusias lyčių reprezentacijas Lietuvos jaunimo
vartojamose socialinėse medijose;
- Apskritųjų stalų diskusijos su sprendimų priėmėjais;
- Į jaunimą orientuota komunikacinė kampanija.


Projekto trukmė: 2023 m. balandis – 2025 m. kovas
Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa.

 

bottom of page