top of page

Užsiėmimai jauniems žmonėms
Rekomenduojame užsisakyti užsiėmimų paketą (du arba tris užsiėmimus), tokiu būdu su grupe palaipsniui užmezgamas ryšys, yra mažiau nejaukumo, daugiau vietos klausimams, bei diskusijoms.
Tačiau esant poreikiui užsisakyti galite ir vieną užsiėmimą. Parašykit mums ir atsiųsime tik Jums skirtą pasiūlymą!


TEMOS ŠIUO METU YRA KOREAGUOJAMOS

1 – 4 klasių mokiniams

Šių lytiškumo ugdymo užsėmimų temos – tai pasiruošimas brendimui bei pokalbiams apie pirmąsias draugystes ir įsimylėjimus. Užsiėmimai didina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, savo ribų brėžimo ir kito ribų atpažinimo įgūdžius, prisideda prie vaiko saugumo užtikrinimo.

2 užsiėmimai

Trukmė: 

nuo 1,5 val.

APIE KĄ:

Šiuose užsiėmimuose su 1 –  2 klasių mokiniais kalbėsimės apie savo ir kitų kūnų panašumus bei skirtumus, būsimą emocinį ir fiziologinį brendimą, kuris nutinka panašiai visiems, tačiau tuo pačiu kiekvienam(-ai) skirtingai. Aptarsime lyčių stereotipų ir vaidmenų įtaką įvairiems asmeniniams pasirinkimams. Užsiėmimuose akcentuosime įgūdžius, kurie padeda užtikrinti savo saugumą, gerbti kito(s) ribas bei mokysimės apie tai, ko reikia draugystei ir kuo išsiskiria pagarba grįsti santykiai.

Su 3 – 4 klasių moksleiviais be jau minėtų temų pasigilinsime ir į savivertės puoselėjimo bei bendraamžių daromo spaudimo temas. Aiškinsimės, kaip atpažinti netinkamą elgesį bei kaip saugiai elgtis ir bendrauti internete.

Per trumpą laiką dažnai nespėjame aptarti visų išvardintų temų, tačiau atsižvelgiame į klasei/grupei aktualiausias ir tuo metu reikalingiausias temas.

1 užsiėmimas

 • Kuo panašūs ir kuo skiriasi mūsų visų kūnai?

 • Kaip pasiruošti brendimui ir kaip priimti, vertinti bei palaikyti save ir kitus vykstant pokyčiams?

 • Kas yra apatinių drabužėlių taisyklė?

 • Kodėl svarbu suprasti, kad mūsų kūnai priklauso tik mums?

 • Kaip atpažinti savo ir kito ribas bei jų laikytis?

 • Kuo skiriasi tinkami ir netinkamai prisilietimai ir kaip elgtis susidūrus su netinkamu elgesiu?

 

2 užsiėmimas

 • Kokią reikšmę mums turi draugai ir bendraamžiai? Kaip  išlaikyti savąjį „AŠ” ir atsispirti spaudimui? 

 • Kas padeda kurti pagarbius ir sveikus santykius su tėvais, draugais, klasiokais, mokytojais?

 • Kokios būna šeimos, kas svarbu šeimoje? Kaip atsiranda vaikai? 

 • Kaip saugiai bendrauti internete? 

 • Kaip reaguoti į erzinimą, patyčias, smurtą? Kaip nubrėžti ribas ir kaip atpažinti netinkamą elgesį?

+ mokinių asmeniniai klausimai, kurie yra užduodami anonimiškai

5 - 7 klasių mokiniams

Šių lytiškumo ugdymo užsėmimų temos yra skirtos formuoti pozityvų paauglių kūno vaizdo supratimą, puoselėti pagarbių bei lygiavertiškų santykių idėją bei atlikti seksualinio priekabiavimo ir smurto prevenciją.

3 užsiėmimai

Trukmė:

nuo 1,5 val.

APIE KĄ:
Užsiėmimuose su 5 - 7 klasių mokiniais  aptarsime iššūkius, kurie gali užklupti bręstant, kalbėsimės apie higieną, gilinsimės į kūno vaizdo temas. Kadangi brendimas jautrus ir labai asmeniškas procesas – kalbėsimės ir apie kūnų įvairovę, kitoniškumą ir pagarbą. Sieksime išsigryninti, kokios draugystės yra sveikos, o kokios – žalingos bei mokysimės tinkamai išreikšti ne tik savo poreikius, bet ir išgirsti kitą. Aptarsime lyčių  stereotipų atsiradimo priežastis ir jų įtaką mums ir aplinkiniams. Paliesime pornografijos, sekstingo temas bei, žinoma, diskutuosime apie emociškai ir fiziškai saugius santykius ir meilę! Aptarsime, kaip saugiai elgtis internete ir ką daryti, susidūrus su elektroninėmis patyčiomis.

Per trumpą laiką dažnai nespėjame aptarti visų išvardintų temų, tačiau atsižvelgiame į klasei/grupei aktualiausias ir tuo metu reikalingiausias temas.


1 užsiėmimas

 • Kas yra paauglystė?

 • Kaip keičiasi kūnas, emocijos ir santykiai paauglystės metu?

 • Kodėl kiekviena(s) bręstame taip skirtingai?

 • Kaip išbūti emocinius ir fiziologinius savo ir kitų pokyčius?

 • Ką svarbu žinoti apie higieną ir kūno priežiūrą brendimo metu?

 • Kaip mano priimamus sprendimus gali paveikti mano bendraamžiai? Kaip nepasiduoti spaudimui?

​2 užsiėmimas

 • Kaip medijos ir socialiniai tinklai formuoja mūsų įsivaizdavimą, kokiais turime būti?

 • Kokį poveikį turi pornografijos žiūrėjimas? Kaip saugiai bendrauti internete?

 • Kaip suvokimą apie kūno vertę veikia lyčių stereotipai? Kaip gebėti priimti savo ir kitų kitoniškumą?

 • Kokį santykių vaizdą atspindi ir formuoja medijų ir socialinių tinklų pasaulis. Kiek jis realistiškas?

 • Kuo skiriasi tinkami prisilietimai nuo netinkamų ir ką daryti patyrus netinkamus?


3 užsiėmimas

 • Kas yra lygiavertiški ir pagarbūs santykiai?

 • Kodėl ir kaip suprasti savo ribas ir gerbti kitų ribas, ką daryti susidūrus su netinkamu elgesiu realybėje ir online?

 • Kaip tinkamai rodyti ir priimti dėmesį? Kas svarbu kuriant sveikus santykius su aplinkiniais?

 • Kaip atpažinti savo poreikius santykiuose ir kaip juos išsakyti? Kodėl svarbu atpažinti savo ir kito(-s) ribas?

 • Kokia yra sąsaja tarp patyčių, smurto, seksualinio priekabiavimo? Kaip nubrėžti ribas? Kaip atpažinti netinkamą elgesį?

+ mokinių asmeniniai klausimai, kurie yra užduodami anonimiškai

8 - 12 klasių mokiniams

Apačioje aprašytas temas adaptuojame pagal kiekvienos grupės (klasės) pasirengimo lygį ir brandą. Kiekvienai grupei taikome tam amžiui tinkamus darbo metodus bei atliepiame tas temas, kurios tai grupei aktualiausios.  

2 užsiėmimai

Trukmė:

nuo 1,5 val.

APIE KĄ:

Užsiėmimuose su 8 – 12 klasių mokiniais kalbėsimės apie poreikį atpažinti aplinkos daromas įtakas mūsų pasirinkimams, kūno vaizdo pajautimui, grožio sampratai, tam, kaip suprantame santykius. Kalbėsimės apie tai, kas svarbu pasirengimui šeimai: gebėjimą kurti lygiaverčius santykius ir ilgalaikių įsipareigojimų reikšmę, pozityvios tėvystės įgūdžius ir reprodukcinės sveikatos puoselėjimą. Aptarsime, kaip atskirti sveikus ir žalingus santykius, kaip tinkamai išreikšti savo poreikius ir kaip išgirsti, kas yra svarbu kitam žmogui. 

Nagrinėsime klausimus, susijusius su tapatybės klausimais, sutikimo (angl. consent) svarbą santykiuose. Diskutuosime apie galimas lytinių santykių rizikas ir tai, kaip jų išvengti ir užtikrinti savo ir kito(s) gerą emocinę ir fizinę savijautą. Aptarsime pornografijos, sekstingo temas ir kaip elgtis susidūrus su elektroninėmis patyčiomis.

Per trumpą laiką dažnai nespėjame aptarti visų išvardintų temų, tačiau atsižvelgiame į klasei/grupei aktualiausias ir tuo metu reikalingiausias temas.

1 užsiėmimas

 • Kaip lyčių stereotipai veikia mūsų suvokimą apie tai, koks esu aš, kokie turi būti kiti? Kokią įtaka tai daro santykiams bei savo kūno vaizdo suvokimui, savivertei?

 • Kaip suprasti žmonių ir santykių vertę nesivadovaujant stereotipais? Kaip atskirti sveikus nuo žalingų santykių?

 • Kodėl svarbu suprasti, kad mūsų kūnai priklauso tik mums? Kaip atpažinti savo ir kito ribas bei jų laikytis?

 • Kaip mano priimamus sprendimus gali paveikti bendraamžiai, socialiniai tinklai, medijos? Kaip ne tik atpažinti spaudimą, bet ir jam atsispirti? 

 • Kaip tinkamai rodyti dėmesį? Kaip gražiai išsiskirti?

 • Ką svarbu žinoti apie lytinę tapatybę ir seksualinę orientaciją?

 • Kaip saugiai elgtis ir bendrauti internete? Ką daryti susidūrus su elektroninėmis patyčiomis?

 

2 užsiėmimas

 • Kaip lyčių stereotipai veikia tarpasmeninius santykius? Vaidmenis šeimoje? 

 • Kodėl lygiavertiški santykiai yra sveikos šeimos pagrindas? Kokius tėvystės įgūdžius reikia turėti planuojant šeimą? 

 • Kaip atpažinti savo poreikius santykiuose, kaip juos išsakyti ir kaip atsižvelgti į kito(s) poreikius? Kodėl svarbu ribos santykiuose? 

 • Kada būname ne tik fiziškai subrendę, bet ir psichologiškai pasirengę pradėti lytinius santykius? Kas padeda užtikrinti reprodukcinę sveikatą? Ką reikia žinoti apie lytiškai plintančias infekcijas? Ką svarbu žinoti apie nėštumą? 

 • Kokį poveikį turi pornografijos žiūrėjimas? Ką svarbu žinoti apie sekstingą?

 • Kokia sąsaja tarp patyčių, smurto, seksualinio priekabiavimo? Kaip nubrėžti ribas? Kaip atpažinti netinkamą elgesį?

+ mokinių asmeniniai klausimai, kurie yra užduodami anonimiškai

1-4kl mokiniams
5-7 kl mokiniams
8-12 kl mokiniams
bottom of page