Užsiėmimai vaikams ir paaugliams

Rekomenduojame užsisakyti užsiėmimų paketą (du arba tris užsiėmimus), tačiau esant poreikiui užsisakyti galite ir vieną užsiėmimą. Parašykit mums ir atsiųsime tik Jums skirtą pasiūlymą!

1 – 4 klasių mokiniams

Šių lytiškumo ugdymo užsėmimų temos - tai pamatai paauglystei ir jos metu besiformuojančiam savajam „AŠ”, gebėjimui brėžti ir atpažinti ribas bei pirmosioms patiriamoms meilėms ir draugystėms

2 užsiėmimai

Trukmė: 45 - 60 min.

APIE KĄ:

Šiuose užsiėmimuose su 1–2 klasių mokiniais kalbėsimės apie savo ir kitų kūnų panašumus bei skirtumus, būsimą emocinį ir fiziologinį brendimą, kuris nutinka panašiai visiems, tačiau tuo pačiu kiekvienam(-ai) skirtingai, stereotipinių lyčių vaidmenų įtaką įvairiems asmeniniams pasirinkimams. Užsiėmime akcentuosime įgūdžius, kurie padeda užtikrinti savo saugumą, gerbti kito(s) ribas bei mokysimės apie tai, ko reikia draugystei ir kokie yra pagarba grįsti santykiai.

Su 3 – 4 klasių moksleiviais be jau minėtų temų pasigilinsime ir į savivertės puoselėjimo bei bendraamžių daromo spaudimo temas. Aiškinsimės, kaip atpažinti netinkamą elgesį bei kaip saugiai elgtis ir bendrauti internete. 

1 užsiėmimas

 • Kuo panašūs ir kuo skiriasi mūsų visų kūnai?

 • Kaip pasiruošti brendimui ir kaip priimti, vertinti bei palaikyti save ir kitus vykstant pokyčiams?

 • Kas yra apatinių drabužėlių taisyklė?

 • Kodėl svarbu suprasti, kad mūsų kūnai priklauso tik mums?

 • Kaip atpažinti savo ir kito ribas bei jų laikytis?

 • Kuo skiriasi tinkami ir netinkamai prisilietimai ir kaip elgtis susidūrus su netinkamu elgesiu?

 

2 užsiėmimas 

 • Kokią reikšmę mums turi draugai ir bendraamžiai? Kaip  išlaikyti savąjį „AŠ” ir atsispirti spaudimui? 

 • Kas padeda kurti pagarbius ir sveikus santykius su tėvais, draugais, klasiokais, mokytojais?

 • Kokios būna šeimos, kas svarbu šeimoje ir kaip atsiranda vaikai? 

 • Kaip saugiai bendrauti internete? 

 • Kaip reaguoti į erzinimą, patyčias, smurtą? Kaip nubrėžti ribas ir kaip atpažinti netinkamą elgesį? 

5 - 7 klasių mokiniams

Šių lytiškumo ugdymo užsėmimų temos, skirtos formuoti pozityviam kūno vaizdo supratimui, puoselėti pagarbių bei lygiavertiškų santykių idėją bei atlikti seksualinio priekabiavimo ir smurto prevenciją

3 užsiėmimai

Trukmė: 1,5 val.

APIE KĄ:

Šiuose užsiėmimuose su 5-7 klasių mokiniais  aptarsime iššūkius, kurie gali užklupti bręstant, gilinsimės į  reprodukcijos temas, kalbėsimės apie higieną. Kadangi brendimas jautrus ir labai asmeniškas procesas - kalbėsimės ir apie kūnų įvairovę, kitoniškumą ir pagarbą. Sieksime išsigryninti, kokios draugystės yra sveikos, o kokios toksiškos ir mokysimės tinkamai išreikšti ne tik savo poreikius, bet ir išgirsti kitą. Aptarsime lyčių  stereotipų atsiradimo priežastis ir jų įtaką mums ir aplinkiniams. Užsiminsime apie pornografijos, sekstingo temas bei, žinoma, diskutuosime apie emociškai ir fiziškai saugius (lytinius) santykius ir  meilę! Aptarsime, kaip saugiai elgtis internete ir ką daryti, susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. 

 

1 užsiėmimas 

 • Kodėl kiekviena(s) bręstame taip skirtingai ir kaip atlaikyti emocinius ir fiziologinius savo ir kitų pokyčius?

 • Kaip medijos ir socialiniai tinklai formuoja mūsų įsivaizdavimą, kokiais turime būti?

 • Kas yra reprodukcinė sveikata ir kaip ja rūpintis?

 • Kaip suvokimą apie kūno vertę veikia lyčių stereotipai? Kaip gebėti priimti savo ir kitų kitoniškumą?

 • Kodėl ir kaip suprasti savo ribas ir gerbti kitų ribas, ką daryti susidūrus su netinkamu elgesiu realybėje ir on-line?

 

2 užsiėmimas

 • Kaip mano priimamus sprendimus gali paveikti mano bendraamžiai? Kaip nepasiduoti spaudimui? 

 • Kuo skiriasi tinkami nuo netinkamų prisilietimų ir ką daryti patyrus netinkamus?

 • Kaip tinkamai parodyti dėmesį?

 • Kas yra lygiavertiški ir pagarbūs santykiai? 

 • Kokį poveikį turi pornografijos žiūrėjimas? Kaip saugiai bendrauti internete? Ką daryti susidūrus su elektroninėmis patyčiomis?

 • Kokia sąsaja tarp patyčių, smurto, seksualinio priekabiavimo? Kaip nubrėžti ribas? Kaip atpažinti netinkamą elgesį? 

 

3 užsiėmimas

 • Kokį poveikį lyčių stereotipai turi tarpasmeniniams ir profesiniams santykiams? Kokią įtaką jie daro gyvenimui šeimoje?

 • Kaip tinkamai rodyti ir priimti dėmesį? Kas svarbu santykiuose?

 • Kaip atpažinti savo poreikius santykiuose ir kaip juos išsakyti? Kodėl svarbu atpažintisavo ir kito(-s) ribas? Ko reikia, kad būtume subrendę pradėti lytinius santykius? Ką svarbu žinoti apie lytiškai plintančias infekcijas ir nėštumo prevenciją? 

 • Kokį santykių vaizdą atspindi ir formuoja medijų ir socialinių tinklų pasaulis. Kiek jis realistiškas?

8 - 12 klasių mokiniams

Nors šių mokymų temos skirtos 8-12 klasių mokiniams, tačiau jas adaptuojame pagal kiekvienos grupės pasirengimo lygmenį ir brandą diskutuoti apie įvairius dalykus. Tuo pačiu su jaunesniais moksleiviais taikome kitokias diskusijos praktikas negu su vyresniais

2 užsiėmimai

Trukmė: 1,5 val.

APIE KĄ:

Užsiėmimuose su 8–12 klasių mokiniais kalbėsimės apie savivertės svarbą ir poreikį atpažinti aplinkos daromas įtakas mūsų norams, kūno vaizdo pajautimui, grožio sampratai, tam, kaip suprantame santykius.   Daug dėmesio skirsime pokalbiui apie sveikus ir toksiškus santykius, diskutuosime apie lygiavertiškus santykius ir ilgalaikių įsipareigojimų reikšmę. Kalbėsimės apie tai, ko reikia šeimai ir buvimui tėvais.  Aptarsime, kaip tinkamai išreikšti savo poreikius ir kaip išgirsti kito(s) išsakomus/rodomus poreikius. Analizuosime lyčių vaidmenų ir stereotipų įtaką asmeninių sprendimų priėmimui ir santykių kūrimui. Nagrinėsime klausimus, susijusius su lytine tapatybe ir seksualine orientacija, sutikimo (angl. consent) svarbą santykiuose. Diskutuosime apie galimas lytinių santykių rizikas ir tai, kaip jų išvengti ir paisyti savo ir kito(s) geros emocinės ir fizinės savijautos. Aptarsime pornografijos, sekstingo temas ir kaip elgtis susidūrus su elektroninėmis patyčiomis.

1 užsiėmimas

 • Kaip lyčių stereotipai veikia mūsų suvokimą apie tai, koks esu aš, kokie turi būti kiti? Tam, kokie turi būti santykiai ir kokios veiklos tinka vyrams, o kokios moterims?

 • Kaip matyti žmonių ir santykių vertę ne pagal stereotipus?

 • Kodėl svarbu suprasti, kad mūsų kūnai priklauso tik mums? Kaip atpažinti savo ir kito ribas bei jų laikytis?

 • Kaip mano priimamus sprendimus gali paveikti bendraamžiai, socialiniai tinklai, medijos? Kaip ne tik atpažinti spaudimą, bet ir jam atsispirti? 

 • Kaip tinkamai rodyti dėmesį, o kaip gražiai išsiskirti?

 • Ką svarbu žinoti apie lytinę tapatybę ir seksualinę orientaciją?

 • Kas yra lygiavertiški ir pagarbūs santykiai? Ne tik su mylimaisiais, bet ir su draugais, kolegomis? 

 • Kaip saugiai elgtis ir bendrauti internete? Ką daryti susidūrus su elektroninėmis patyčiomis?

 

2 užsiėmimas

 • Kaip lyčių stereotipai veikia tarpasmeninius santykius? Vaidmenis šeimoje? 

 • Kas svarbu kuriant šeimą? Ko reikia, kad galėtume būti tėvais?

 • Kaip atpažinti savo poreikius santykiuose, kaip juos išsakyti ir kaip pastebėti kito(s) poreikius? Kodėl svarbu ribos santykiuose? 

 • Kada būname ne tik subrendę, bet ir psichologiškai pasirengę pradėti lytinius santykius? Ką reikia žinoti apie lytiškai plintančias infekcijas? Ką svarbu žinoti apie nėštumą? 

 • Kokį piveikį turi pornografijos žiūrėjimas? Ką svarbu žinoti apie sekstingą?

 • Kokia sąsaja tarp patyčių, smurto, seksualinio priekabiavimo? Kaip nubrėžti ribas? Kaip atpažinti netinkamą elgesį? 

 
 
 

©2020 by Įvairovės ir edukacijos namai.