top of page

Lytiškumo kuprinė – kaip apžaisti nepatogias temas?

Visuminio, mokslu ir žmogaus teisėmis grįsto lytiškumo ugdymo (toliau – lytiškumo ugdymas) įgyvendinimas Lietuvoje – vis dar yra didelė švietimo sistemos spraga, sudaranti terpę mokyklose plisti dezinformacijai, atimanti galimybę mokiniams gauti visavertę, amžiui pritaikytą informaciją, padedančią ugdyti(s) sveiką ir saugią asmenybę. Siekiant spręsti šią problemą, VŠĮ Įvairovės ir edukacijos namai, bendradarbiaudami su 11-ka mokyklų bendruomenių iš 3-jų skirtingų Lietuvos regionų, sukūrė stalo žaidimą „Lytiškumo kuprinė“, skirtą ugdyti 5 – 8 klasių moksleivius(-es).


Realių sprendimų dar trūksta


Nors per pastaruosius metus lytiškumo ugdymo temos Lietuvoje tapo vis plačiau aptariamos (tai ypač paskatino praėjusį pavasarį LR Seimo sesijos metu svarstyti Partnerystės įstatymo projekto bei Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimai) ir vis didesnė visuomenės dalis įsitraukia į debatus, susijusius su įvairiais lytiškumo aspektais, tačiau sistemingumo diskusijose ir realių sprendimų vis tiek trūksta. Dar 2018 m. pradėtos įgyvendinti Struktūrinės švietimo reformos fone, buvo pradėti kelti klausimai dėl bendrojo ugdymo programų (toliau – BP) – tarp jų – ir Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos (toliau – SLURŠ) – atnaujinimo ir pritaikymo kintančiai visuomenei. Reformai stagnuojant, BP atnaujinimas buvo atidėtas – šiandienos planuose pradėti diegti atnaujintas programas į mokyklas yra numatyta 2023 metais.


SLURŠ programa, pradėta įgyvendinti 2017 m. nebuvo sėkminga – nors joje buvo numatytas, kad ir kuklus, lytiškumo ugdymo temų, kurios turėtų būti gvildenamos mokyklose, sąrašėlis, tačiau 2018 m. pabaigoje LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento atliktame SLURŠ įgyvendinimo vertinime aiškiai atsispindi mokytojų ir mokyklų nepasirengimas bei metodinės medžiagos trūkumas, panaikinantis galimybes nuosekliai integruoti lytiškumo ugdymo turinį į bendrojo lavinimo programas. [1] Šiuo metu kuriamoje Gyvenimo įgūdžių programoje (SESLRŠUŽS)[2] yra įtraukta kur kas daugiau lytiškumo ugdymo temų, nei buvo SLURŠ programoje, tačiau lytiškumo ugdymo temų įgyvendinimo klausimas programoje lieka neišspręstas – pateiktose Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimo rekomendacijose [3] beveik nėra skiriama jokio dėmesio šioms temoms. Tame pačiame dokumente, analizuojant žmogaus saugos ir emocinio raštingumo temų įgyvendinimą, yra pastebima, jog šių temų rėmuose pateikiama nemažai užsiėmimų pavyzdžių, metodinių patarimų, tačiau lytiškumo ugdymo temos lieka nuošalyje. Žinoma, tiek žmogaus saugos, tiek emocinio raštingumo temos yra svarbios ir reikalingos, tačiau atsižvelgiant į SLURŠ įgyvendinimo vertinimą bei tiesiogiai bendraujant su BP programas įgyvendinančiais ugdytojais(-jomis), yra aiškiai matoma, jog lytiškumo ugdymo temos jiems ir joms sukelia daugiausia streso, o rekomendacijų bei pastiprinimo šioje srityje ypatingai trūksta.


„Lytiškumo kuprinė“ – priemonė vystyti emocinį raštingumą ir lavinti gyvenimiškus įgūdžius


Siekiant spręsti šią sistemišką lytiškumo ugdymo įgyvendinimo problemą buvo sukurta nauja, įtrauki ir paprastai naudojama priemonė „Lytiškumo kuprinė“. „Lytiškumo kuprinė” – tai interaktyvus stalo žaidimas, skatinantis ugdyti(s) bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo bei savirefleksijos įgūdžius. Ši didaktinė priemonė įgalins mokinius(-es), pedagogus(-es) ir švietimo pagalbos specialistus(-es) palankioje ugdymosi aplinkoje, orientuotoje į aktyvų mokinių įsitraukimą, vystyti emocinį raštingumą ir lavinti gyvenimiškus įgūdžius. Žaidimas yra pritaikytas dviems mokinių grupėms – 5 – 6 ir 7 – 8 klasių, o jame amžiui pritaikyta informacija yra pateikiama skirtingais formatais: siekiant atrasti teisingą atsakymą iš kelių pateiktų, gvildenant realias mokyklose vykstančias situacijas, pasitelkiant kūrybinį mąstymą bei siekiant argumentuoti teiginių (ne)teisingumą. Be to, žaidžiant grupėmis ir kuriant žaidimo personažą, o ne asmeniškai einant į aptariamas temas, mokiniams(-ėms) yra sukuriamas atstumas, užtikrinantis emocinį saugumą. Toks žaidimo formatas ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti bei suteikia galimybę prieiti prie lytiškumo temų per skirtingas perspektyvas. Ugdytojams(-oms), tuo tarpu, yra suteikiama visa reikalinga medžiaga vesti žaidimą bei informacija, padedanti rasti atsakymus į gvildenamus klausimus. Kartu su žaidimu yra parengtos metodinės gairės ir užsiėmimų planai, skirti 5 – 8 klasių moksleivius(-es) ugdantiems specialistams(-ėms). Šiame leidinyje pateikiama informacija padės gilinti teorines ir įgyti praktines žinias bei suteiks įrankius įgyvendinti lytiškumo ugdymo temas mokyklose. Šios neformalaus ugdymo paradigmomis grįstos priemonės padeda kurti palankią emocinę ir psichologinę aplinką mokykloje bei puoselėja atvirą ir įtraukią visuomenę.


Mokyklų bendruomenes, kurias domina galimybė gauti žaidimą, kviečiame daugiau informacijos ieškoti čia: www.lytiskumonamai.lt/lytiskumo-kuprine.

Įrankis buvo sukurtas projekto „Lytiškumo kuprinė“ Nr.S-591, finansuojamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2020 metų lėšomis, metu.

━━━━━━━

コメント


Straipsniai

bottom of page