Atsiskleidimas (angl. coming out)  – savo seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės atskleidimas, įvardijimas (atsiskleisti galima viešai, savo pažįstamų ratui ar netgi sau – asmeniškai). Dažnai asmeniui tai yra svarbus bei ypatingas momentas, ir jam ryžtis nėra paprasta.

Aseksualus - asmuo, kuris nejaučia seksualinių jausmų ar potraukio, nesidomi seksualiniu gyvenimu. Aseksualūs asmenys dažniausiai kuria emocinius ir/ ar romantinius santykius, tačiau kiekvienas aseksualus asmuo yra unikalus ir gali turėti savo susižavėjimo, susijaudinimo būdus.

Biologinė lytis (angl. sex) apibūdina genetines, biologines ir hormonines charakteristikas (pavyzdžiui, reprodukcinius organus, hormonus ir chromosomas), kurie apibrėžia kiekvieną žmogų kaip vyrą, moterį ar interseksualų asmenį. Iki 1 % visų pasaulio gyventojų yra interseksualūs, t. y. turintys fizinių, hormoninių ar genetinių požymių, kurie neleidžia šių asmenų priskirti nei vyro, nei moters kategorijai. Egzistuoja daug interseksualumo formų – tai veikiau spektras, o ne atskira kategorija.

Biseksualumas – seksualinė orientacija, apibrėžianti asmens romantinius ir / ar seksualinius jausmus vyrui arba moteriai.

Cislytis - asmuo, kurio biologinė lytis sutampa su lytine tapatybe.

Heteronormatyvumas – tai kultūrinės bei socialinės normos, nurodančios, jog vyrų ir moterų heteroseksualumas yra vienintelė įmanoma priimtina, normali seksualinė orientacija bei sociokultūrinė norma, kai yra reprezentuojami nusistovėję lyčių vaidmenys.

Heteroseksualumas – seksualinė orientacija, apibrėžianti asmens romantinius ir / ar seksualinius jausmus kitos lyties asmeniui.

Homoseksualumas – seksualinė orientacija, apibrėžianti asmens romantinius ir / ar seksualinius jausmus tos pačios lyties asmeniui.

LGBT bendruomenė ar LGBT asmenys yra plati sąvoka, apimanti lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius asmenis. Tai heterogeninė grupė, kuri dažnai siejama su pilietiniu LGBT teisių judėjimu socialinėje ir politinėje srityse. Kartais LGBT sąvoka yra išplečiama apimant ir interseksualius bei queer asmenis (LGBTIQ).

Lytinė tapatybė (angl. gender identity) apibūdina unikalų kiekvieno asmens lyties pajautimą bei su tuo susijusį savęs (ne)priskyrimą konkrečiai lyčiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei kinta biologinės lyties, socialinės lyties ir lyties raiškos patirčių pagrindu. Lytinės tapatybės pajautimas tam tikrais atvejais turi įtakos asmens santykiui su savo kūnu bei fizine išvaizda. Dėl šios priežasties asmeniui gali būti svarbi fizinės išvaizdos koregavimo procedūrų galimybė.

Neapykantos kalba LGBT asmenų atžvilgiu reiškia viešus pasisakymus, kurie skatina ar pateisina neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą LGBT asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui, politikos ar religinių lyderių išsakyti komentarai spaudoje ar internetinėje erdvėje, turintys tikslą įžeisti ir pažeminti.

Translytis asmuo (angl. transgender) yra asmuo, kurio lytinė tapatybė priklauso tarp „moters“ ir „vyro“ kategorijų esančiam lyčių spektrui.
 
Transseksualus asmuo (angl. transsexual)– asmuo, kurio lytinė tapatybė ir lyties raiška neatitinka šio asmens biologinės lyties. Transseksualūs asmenys dažniausiai pageidauja imtis visų įmanomų priemonių (įskaitant ir lyties susigrąžinimo operaciją) šiam neatitikimui pašalinti.

Seksualinė orientacija – asmens nuolatiniai emociniai, romantiniai ir/arba seksualiniai jausmai kitam (-iems) asmeniui (-ims.). Seksualinė orientacija apibūdina ne tik tai, su kuo norime mylėtis, bet ir tai, ką įsimylime. Asmuo, neturintis lytinių santykių, taip pat turi ir žino savo seksualinę orientaciją.


Diskriminacija – neteisingas, nesąžiningas ir (ar) stereotipais pagrįstas elgesys su tam tikra žmonių grupe ir jai priklausančiais individais. Tiesioginė diskriminacija – situacija, kai su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai dėl jo rasės, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus ir pan. Netiesioginė diskriminacija – kai dėl iš pažiūros neutralios sąlygos ar praktikos tam tikras asmuo atsiduria prastesnėje situacijoje palyginti su kitais asmenimis dėl jo rasės, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus ir pan.

Lytiškumas yra esminis asmens aspektas besitęsiantis visą gyvenimą nuo gimimo, ir apima lyties tapatybės, lyčių vaidmenų, seksualinės orientacijos, intymumo, malonumo ir reprodukcijos aspektus. Tai viena kompleksiškiausių asmens tapatybės dalių, nes jai įtakos turi psichologinių, socialinių, biologinių, politinių, istorinių, religinių veiksnių sąveika.

Lytiškumo ugdymas -  tai yra nuoseklus asmens ugdymas pritaikytas pagal amžių, atspindintis šio laikmečio aktualijas, apimantis asmens raidą ir lyties tapatumo suvokimą, pateikiantis mokslu grįstą ir be išankstinių nuostatų informaciją susijusią su reprodukcinės sveikatos užtikrinimu, lytinę elgseną, įgalinantis asmenį priimti saugius sprendimus bei komunikuoti įvairiais lytiškumo aspektais. Lytiškumo ugdymo ekspertai (-ės) akcentuoja poreikį ugdyti, auginti sąmoningą asmenybę, suprantančią savo fiziologinę ir psichologinę prigimtį, atpažįstančią savo poreikius, gebančią sąmoningai pasirinkti sau tinkamiausią kelią veikti, puoselėjančią pagarbų ir atvirą santykį su savimi ir aplink esančiais. Taip pat lytiškumo ugdymo procese ypatingai svarbu suvokti visuomenėje vyraujančias stereotipines nuostatas bei atpažinti galimą asmens tapatumo spektrą kaip įvairų, vertingą ir vertą pagarbos. Lytinis švietimas suvoktinas kaip daug siauresnis procesas, kai koncentruojamasi į asmens kūniškumą, fiziologiją, lytinę brandą, reprodukcinės sveikatos užtikrinimą.


Persirengėlis (-ė) (angl. cross dresser, drag queen, drag king) apibūdina asmenis,kurie kartais dėl tam tikrų priežasčių rengiasi ir elgiasi kaip kitos lyties atstovai. Pavyzdžiui, vyrai, įkūnijantys šaržuotą moteriškos lyties personažą yra vadinami „drag karalienėmis“ (angl. „drag queens“).Persirenginėjimo praktika dažniausiai nėra lytinę tapatybę lemiantis ar apibūdinantis elementas.

Reprodukcinė sveikata – asmens galimybė gyventi atsakingą, pasitenkinimą teikiantį ir saugų lytinį gyvenimą, susilaukti palikuonių ir laisvė nuspręsti, ar tai daryti, kada ir kaip dažnai tai daryti, teisė gauti informacija apie saugius, veiksmingus, prieinamus ir priimtinus  vaisingumo reguliavimo būdus, atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas, teisė į saugų nėštumą ir gimdymą.

Queer – literatūriniu požiūriu žymi neįprastumą,  gali būti naudojamas žmonių tapatybei įvardyti, tuo pat metu kvestionuojant heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą bei turėti politinių konotacijų. Dažniausiai Q terminas vartojamas nurodyti asmenims, kurių seksualinė orientacija arba/ir lyties identitetas skiriasi nuo priimtos normos.

Seksizmas - diskriminacija ir neapykanta dėl žmonių lyties, ignoruojant kitas as asmens  savybes.  Paprastai  siejama  su  bet  kokiu asmens išskyrimu ar vertinimu, remiantis vien jo lytimi. Seksizmas glaudžiai siejasi su stereotipais ir lyčių vaidmenimis bei apima nuostatą, jog viena lytis yra viršesnė, reikšmingesnė nei kita.

Socialinė lytis - visuomenėje vyraujantys lūkesčiai, kultūrinės normos, įsitikinimai, pasireiškiantys elgesio, aprangos, išvaizdos, būdo bruožų ar pomėgių standartais, kurie priskiriami išskirtinai moterims arba vyrams; kitaip vadinami lyčių vaidmenų stereotipais.

www. lytiskumonamai.lt