top of page
RamunePhotography%20-%20073A3275-antras-

VILMA GABRIELIŪTĖ

Išsilavinimas: lyderystės ir pokyčių vadybos magistro laipsnis,  edukologijos bakalauro laipsnis.

Patirtis: mokymų programų rengėja,  žmogaus teisių ugdymo ekspertė, mokymų lytiškumo ugdymo, patyčių tapatybės pagrindais prevencijos temomis švietėjams, psichologams, pedagogams, tėvams lektorė, Lygių galimybių integravimo skyriaus vyresnioji patarėja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje.

Vedami mokymai:
Ugdymas be stereotipų 
Kaip kalbėti apie lytiškumą su mažaisiais?
Nematomos patyčios mokykloje – kaip atpažinti ir įgalinti veikti?
Kaip priartėti prie LGBT klientų?

Domisi: įtraukiuoju ugdymu, įvairovės valdymu, lyčių lygybės užtikrinimu,  smurto prevencija.

Profesinės vertybė(s): patyriminis mokymas(is) kritinis mąstymas, empatija pažinimas, lygiavertiškumas, pagarba.

Nuo savęs/ moto:  Papasakok man - ir aš pamiršiu; parodyk man - ir aš prisiminsiu; įtrauk mane - ir aš suprasiu.
​(Kinų patarlė)

Vilma

LINA JANUŠKEVIČIŪTĖ

Išsilavinimas: raidos psichologijos magistro laipsnis, vaikų ir paauglių psichologijos magistras.

Patirtis:
mokymų lytiškumo ugdymo, patyčių prevencijos temomis pedagogams, paaugliams, tėvams lektorė, jaunimo darbuotoja atvirame jaunimo centre, ugdytoja.

Vedami mokymai:
Kaip kalbėti apie lytiškumą su paaugliais?
Nematomos patyčios mokykloje – kaip atpažinti ir įgalinti veikti?
Pozityvi tėvystė: nuo ankstyvojo amžiaus

Domisi:
žmogaus teisėmis, smurto prevencija, lygių galimybių ugdymu ikimokykliniame ugdyme.

Profesinės vertybė(s): reflektyvus mokymas(-is), kūrybiškumas, atvirumas, laisvė, lygiavertiškumas, pagarba.

Nuo savęs/ moto: „I am the change“ – pokytis prasideda nuo manęs pačios, tad kviečiu kiekvienai/-am eiti tų pokyčių keliu kartu.

RamunePhotography%20-%20073A3743_edited.
Lina
20200312_130103.jpg

AKVILĖ GINIOTAITĖ

Išsilavinimas:  šiuo metu studijuoja edukologijos doktorantūrą, įgytas edukologijos magistro laipsnis, suomių ir lietuvių kalbų filologijos bakalauro laipsnis.

Patirtis: lytiškumo ugdymo advokatavimo veikla, metodinės medžiagos, susijusios su įtraukiuoju ir lytiškumo ugdymu rengimas, paskaitų ir užsiėmimų  jaunimui ir suaugusiems apie įvairias lytiškumo temas lektorė.

Vedami mokymai:
​Šiuolaikinė tėvystė ne/lygių galimybių visuomenėje Lytiškumas ir saugus elgesys internete.

Domisi: asmens raida lytiškumo aspektais, sąmoninga ir lygiaverte tėvyste, vaikų  auklėjimu  be stereotipų.

Profesinės vertybė(s): įvairovė, kritinis mąstymas, jautrumas, atsakomybė, laisvė, žinios.

Nuo savęs/ moto: laisvė būti savimi nepažeidžiant kito asmens laisvės būti savimi.

Akvilė

ANTANAS JONUŠAS

Išsilavinimas: edukologijos (švietimo politikos ir administravimo) magistro laipsnis, istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija.

Patirtis: socialinių mokslų mokytojas ir ugdymo koordinatorius Vilniaus Valdorfo mokykloje, lytiškumo ugdymo lektorius.

Vedami mokymai: 
Pasirengimas lytiškumo programos įgyvendinimui mokyklose
Lytiškumo ugdymo užsiėmimai moksleiviams

Domisi: istorija ir istorijos mokymu, lyčių lygybės klausimais, lygių galimybių ugdymu, patyčių ir smurto prevencija.

Profesinės vertybė(s): patyriminis mokymas (is),  pagarba, laisvė, mokymasis visą gyvenimą.

Nuo savęs/ moto: tikiu švietimu ir mokykla, manau, ji gali padėti jaunuoliams įvairiapusiškai pasiruošti gyvenimui ir prisidėti prie empatiškos, kūrybiškos, laimingos lygių galimybių visuomenės kūrimo.

Antanas
bottom of page